<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Skrevet mandag d. 18. januar 2021

Hjerteforeningen København K/Ø holder virtuel Generalforsamling tirsdag d. 9. februar kl. 16.00.

.

Dagsorden:

1.    Valg a dirigent
2.    Valg af referent
3.    Formandens beretning
4.    Fremlæggelse af regnskabet
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelse
7.    Indsendelse af dokumenter til Hjerteforeningen, ifm. dagens generalforsamling
8.    Afrunding af bestyrelsen

Ikke-medlemmer af bestyrelsen kan tilmelde sig pr. mail til: cityoesterbro@hjerteforeningen.dk – senest 22-02-2021. Mail med link, mødenummer og vejledning til Zoom-programmet fremsendes til deltagerne kort inden generalforsamlingen.

Forslag sendes til: cityoesterbro@hjerteforeningen.dk – senest 26-01-2021
(kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret
)