<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen København K/Ø

Hjertecafé med foredrag: Giv Liv – og Hjertestop

Giv Liv-instruktørerne skal give borgere mod på at gribe ind og yde genoplivning ved hjertestop.


Hvert år får ca. 5.000 personer hjertestop uden for hospital.

Chancen for overlevelse ved hjertestop afhænger af, om der er et vidne, som gør noget og tør træde til, dvs. ringer 1-1-2 og starter livreddende førstehjælp.


Læge og Giv Liv-instruktør Sandra Tonning vil stå for at vise, hvordan man yder livreddende førstehjælp i tilfælde af hjertestop. Du vil også lære at bruge en AED (hjertestarter).

30 tryk og 2 pust gør en forskel, når først uheldet er ude!

Der vil også være et oplæg om hjertestop ved læge Anna Maria Dehn.


Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Lokalforeningen byder på kaffe og frugt/kage.

Hjertecaféen på Østerbro er et månedligt mødested for borgere med hjerte-kar-sygdomme eller pårørende til hjertesyge. Der er mulighed for at få udbredt kendskabet til sygdommen og hvordan den kan håndteres samt udveksle erfaringer med hinanden.

Praktiske oplysninger

Sted
Nabo Østerbro
Odensegade 6
2100 København Ø
Datoer
Onsdag 5. oktober 2022 kl. 17:00