<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af generalforsamlingen

Skrevet mandag d. 8. marts 2021

På grund af COVID-19 gennemførte vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrede, at vi ikke bidrog til smittespredning og derved passede på de særlige risikogrupper. 

Dagsordenpunkter:

1. Valg af dirigent

Charlotte Bolivard blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning v. formand Anni Jensen og næstformand Kirsten Møller Jensen

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning – årets aktiviteter var som alt andet præget af corona.

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering v. kasserer Niels Østergaard Christensen

Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag

5. Valg af bestyrelse

På valg er Anni Jensen, Kirsten Møller Jensen, Jane Møller Andersen og Niels Østergaard Christensen, der alle modtager genvalg.

Mogens Christensen og Anne-Marie Hegelund Kristoffersen fortsætter i bestyrelsen.

Der er plads til en mere i bestyrelsen.

Anni, Kirsten, Jane og Niels blev genvalgt og nyvalgt til bestyrelsen er Anna Marie Nielsen fra Hjallerup – vi glæder os til samarbejdet.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Der blev ikke valgt nogle suppleanter.

7. Eventuelt

Vi siger tak til de to aktivitetsfrivillige, Kirsten Bollerup og Maja Lykkenshede