<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af generalforsamlingen den 1. februar

Skrevet søndag d. 6. februar 2022

Generalforsamlingen i Hjerteforeningen Brønderslev tirsdag den 1. februar  2022 i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev startede med en orientering om “Aktiv Patientstøtte” ved sygeplejerskerne Dorthe og Susanne.

Skal du lære at leve med sygdom? Så er Aktiv Patientstøtte et tilbud for dig.

Det er et tilbud om støttende telefonsamtalende i op til ni måneder til borgere med kronisk sygdom. Du vil i forløbet være tilknyttet den samme sygeplejerske, som vil støtte, råde og vejlede dig i din sundhed og sygdom. Alt sammen med det mål, at du får den bedst mulige livskvalitet.

Link til hjemmeside:

Aktiv Patientstøtte (rn.dk)

Efter dette var der kaffepause, og generalforsamlingen startede.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Hans Voldgaard blev valgt til dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v. formand Anni Jensen.
  Beretningen blevet vel modtaget.
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab (til orientering) v kasserer Niels Østergaard Christensen.
  Orienteringen blev vel modtaget.
 4. Behandling af indkomne forslag.  
  Der var ingen forslag.
 5. Valg til bestyrelse.  
  På valg var Mogens Christensen, Niels Østergaard Christensen, Jane Møller Andersen og Anne-Marie Hegelund Kristoffersen, mens Anni Jensen, Kirsten Møller Jensen, og Anna Marie Nielsen fortsætter i bestyrelsen. Mogens Christensen, Jane Møller Andersen og Niels Østergaard Christensen var villig til genvalg, men Anne-Marie Hegelund Kristoffersen stopper.
  Mogens Christensen, Jane Møller Andersen og Niels Østergaard Christensen modtog genvalg.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  Vi fik ikke valgt nogle suppleanter.
 7. Eventuelt.
  Under eventuelt takke Anni Jensen Anne-Marie Hegelund Kristoffersen for sin deltagelse i bestyrelsen, hvor hun har gjort et stort arbejde især i Dronninglund med hjertemotion. Vi kommer til at savne hende.