<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af foredrag med Anne Kaltoft og generalforsamling

Skrevet lørdag d. 25. januar 2020

 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 holdt Hjerteforeningen Brønderslev foredrag med Direktøren for Hjerteforeningen samt generalforsamling i kantinen på Brønderslev Gymnasium.
Mødet startede med generalforsamling, og Kirsten Bollerup blev valgt til dirigent. Formanden, Anni Jensen, fremlagde bestyrelsens beretning, som omhandlede de mange aktiviteter i kommunen, herunder hjertemotion på sundhedscentrene i både Dronninglund og Brønderslev, Børnebørnenes Madværksted, de mange ugentlige gåture på hjertestierne i kommunen, foredrag, cykelture og førstehjælp. Af kommende arrangementer nævntes at Børnebørnenes Madværksted starter igen på Hedegårdsskolen i Brønderslev i slutningen af februar, at vi deltager i Seniormessen i april og Landsindsamlingen/Landsuddelingen den 3. maj. Hjertemotion og gåturene på hjertestierne fortsætter selvfølgelig uændret.
Derefter fremlagde kasserer, Niels Østergård Christensen, regnskab. Da der ikke var kommet nogle forslag, gik vi videre til valg. Mogens Christensen og Anne-Marie Hegelund Kristoffersen blev genvalgt.
Desværre fik vi ikke valgt to suppleanter, og der var ikke noget under eventuelt.

Bestyrelsen består nu af:
Mogens Christensen, Anne-Marie Hegelund Kristoffersen, Bent Andersen, Anni Jensen, Kirsten M Jensen, Jane M. Andersen og Niels Østergaard Christensen. Vi holder konstituerende møde den 4. februar.

Efter kaffe og en bolle holdt en yderst oplagt og dynamisk Anne Kaltoft, der er direktør i Hjerteforeningen, et yderst spændende foredrag om sin store erfaring fra hospitalsverdenen, samt sit daglige virke i Hjerteforeningen. Hun fortalte om Hjerteforeningens kerneområder, som er forskning, forebyggelse, patientstøtte og politik, samt om foreningens strategi for de kommende år.
Hun fortalte bl.a. at Landsindsamling/Landsuddelingen den 3. maj 2020 bliver uden kontanter. Dvs. at man donerer penge via en SMS eller mobilepay. Desuden er der indgået et samarbejde med Fakta, hvor man kan donere penge til Hjerteforeningen, hver gang flasker kommes i flaskeautomaten.

Det var en god aften med ca. 30 deltagere.