<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til generalforsamling i Hjerteforeningen

Skrevet mandag d. 8. februar 2021

Invitation til generalforsamling i Hjerteforeningen

Kære medlem af Hjerteforeningen i Brønderslev

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Brønderslev

mandag den 1. marts kl. 19.00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v. formand Anni Jensen og næstformand Kirsten Møller Jensen
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering v. kasserer Niels Østergaard Christensen
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse

På valg er Anni Jensen, Kirsten Møller Jensen, Jane Møller Andersen og Niels Østergaard Christensen, der alle modtager genvalg.

Mogens Christensen og Anne-Marie Hegelund Kristoffersen fortsætter i bestyrelsen.

Der er plads til en mere i bestyrelsen.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  2. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du blot benytte nedenstående link :

Klik her

Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber at møde dig virtuelt den 1. marts kl. 19.00

Med venlig hilsen

Anni Jensen

Formand Hjerteforeningen Brønderslev

Mail: annijensensmail@gmail.com

Tlf.: 30 54 61 53