<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Skrevet torsdag d. 6. januar 2022

Generalforsamling i Hjerteforeningen Brønderslev

Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00

Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev. (Kantinen)

Mødet starter med en orientering om “Aktiv Patientstøtte” ved sygeplejersker i projektet

Aktiv patientstøtte er støttende telefonsamtaler, der henvender sig til borgere med kroniske lidelser.

Vi har indtil nu været et nationalt forskningsprojekt, men er nu så heldige at må afprøve at overgå til et behandlingstilbud. I Region Nordjylland har vi derfor nu fået en fantastisk mulighed for at patienter/borgere selv må rette henvendelse uden henvisning.

Formålet med Aktiv patientstøtte er at styrke patientens egenomsorg, handlekraft og netværk så der opnås større livskvalitet og bedre compliance. Projektet har forløbet siden 2017 og har allerede vist evidens for øget mestringsevne og højere livskvalitet.

Pause

Generalforsamling 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. formand Anni Jensen
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab (til orientering) v kasserer Niels Østergaard Christensen
  4. Behandling af indkomne forslag. 
  5. Valg til bestyrelse.

På valg er Mogens Christensen, Niels Østergaard Christensen, Jane Møller Andersen og Anne-Marie Hegelund Kristoffersen, mens 

Anni Jensen, Kirsten Møller Jensen, og Anna Marie Nielsen fortsætter i bestyrelsen.

Mogens Christensen, Jane Møller Andersen og Niels Østergaard Christensen modtager genvalg, men Anne-Marie Hegelund Kristoffersen stopper.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  2. Eventuelt

Hjerteforeningen er vært ved en kop kaffe og en bolle i pausen.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Med venlig hilsen

Anni Jensen

Formand Hjerteforeningen Brønderslev 

Mail: annijensensmail@gmail.com

Tlf.: 30 54 61 53