<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag med Anne Kaltoft og generalforsamling

Skrevet torsdag d. 12. december 2019

Foredrag med Direktøren for Hjerteforeningen og generalforsamling i Hjerteforeningen Brønderslev

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00

Kantinen på Brønderslev Gymnasium, Islands Allé 20, 9700 Brønderslev.

Anne Kaltoft, der er direktør i Hjerteforeningen, er en yderst spændende og dynamisk person, som I kan glæde jer til at møde. Hun vil bl.a. fortælle om sin store erfaring fra hospitalsverdenen, samt sit daglige virke i Hjerteforeningen. Hun vil desuden fortælle om Hjerteforeningens kerneområder, samt om foreningens strategi for de kommende år.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. formand Anni Jensen
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab (til orientering) v kasserer Niels Østergaard Christensen
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse.

På valg er Mogens Christensen og Anne-Marie Hegelund Kristoffersen, mens

Bent Andersen, Anni Jensen, Kirsten M Jensen og Niels Østergaard Christensen fortsætter i bestyrelsen.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  2. Eventuelt

Hjerteforeningen vært ved en kop kaffe og en bolle.