<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Bornholm

Generalforsamling 2024.

Hjerteforeningen Bornholm indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 17.00 på Bornholms Hospital,

Ullasvej 8, 3700 Rønne, indgang U.

Før generalforsamlingen vil kardiolog Kjeld S. Kristensen holde et oplæg om kolesterol

og den medicinske behandling.

Tilmelding af hensyn til forplejning senest d. 15. februar 2024 til

[email protected]

 

Generalforsamlingen starter ca.  kl. 18.30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.

På valg:

Jørn-Ole Kristoffersen, modtager genvalg

Birgitte Petersen, modtager genvalg

Hans Lindhardt, modtager ikke genvalg

 

  1.           Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt Til formanden senest

2 uger før generalforsamlingen.

 

Vel mødt

Hjerteforening Bornholm

Formand

Jørn-Ole Kristoffersen

Mail: [email protected]

Praktiske oplysninger

Sted
Bornholms Hospital
Ullasvej 8
3700 Rønne
Indgang U.
Datoer
Torsdag 22. februar 2024 kl. 17:00 - 21:00
Kontaktperson
Jørn-Ole Kristoffersen
jokristoffersen@mail.dk
51246609