<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Bornholm

Generalforsamling 2023

 

Hjerteforeningen Bornholm indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag d 20. februar 2023 kl. 17.00 i mødelokalerne på Bornholms Hospital,

Ullasvej 8, 3700 Rønne.

Før generalforsamlingen vil vores frivilligkonsulent Martin Walsøe fortælle lidt om Hjerteforeningens vigtige arbejde.

Generalforsamlingen starter kl. 18.00.

Tilmelding senest d. 14. februar 2023 til [email protected]

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.

På valg:

Hans Otto Kofod                 Modtager genvalg

Kia V. Andersen                  Modtager genvalg

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

P.b.v

Hjerteforening Bornholm

Formand

Jørn-Ole Kristoffersen

Mail: [email protected]

Praktiske oplysninger

Sted
Kontaktperson
Kia Vildsgaard Andersen
kiavilsgaard@hotmail.com