<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

GENERALFORSAMLING 2022.

 

Hjerteforeningen på Bornholm indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag  d. 17 februar   2022.  kl. 18.00. i mødelokalerne på Bornholms Hospital

Ullasvej 8, 3700 Rønne.

Før generalforsamlingen er der foredrag ved overlæge, dr.med.

 Steffen Ulrik Friis  med følgende emne

At rejse med en hjertesygdom eller en anden kronisk lidelse.

Er der specielle forhold, hvis man har en kronisk lidelse, eller er det tilstrækkeligt at tilkøbe

en Afbestillingsforsikring og have en Rejseforsikring.

Skal en kronisk lidelse, såsom en hjertesygdom, have indflydelse på valg af destination og

Hvad gør man egentlig, hvis man bliver syg under rejsen.

 Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.30.

Af hensyn til forplejning og corona regler er tilmelding nødvendig

senest mandag d. 14 februar 2022 på følgende mail:  kiavilsgaard@hotmail.com

 

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent

 

  1. Bestyrelsens beretning

 

  1. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

  1. Valg af bestyrelse. På valg:        Jørn-Ole Kristoffersen   modtager genvalg

Hans Lindhart                modtager genvalg

Marianne Drachmann    modtager ikke genvalg

Supl.               Birgitte Petersen              modtager genvalg

uden for tur   Jeanette Werner              modtager ikke genvalg

 

  1. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden

senest 2 uger før generalforsamlingen.

Gyldigt coronapas skal fremvises.

 

P.b.v.

Hjerteforeningen Bornholm

Formand

Jørn-Ole Kristoffersen

Mail:  jokristoffersen@mail.dk

Praktiske oplysninger

Sted
Bornholms Hospital, Ullasvej 8, 3700 Rønne.
Kontaktperson
Jørn-Ole Kristoffersen
jokristoffersen@mail.dk
51246609