<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Midt

Generalforsamling Region Midt

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent 
  • Valg af referent  
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab 2022 til orientering  
  • Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest lørdag 18/2-23 på [email protected])
  • Valg af bestyrelse: på valg i 2023 er kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
  • Eventuelt  

Vi beder om tilmelding senest 26. februar af hensyn til forplejning, og I bedes sende jeres tilmelding inkl. medlemsnummer samt antal voksne og børn under 18 år til [email protected]

Husk at bedsteforældre, andre pårørende og børn/unge fra 18 år skal have eget medlemsnummer og dermed sende egen tilmelding.

Medlemskab: “Personligt” = 1 voksen + evt. egne børn under 18 år eller “Par” = 2 voksne + evt.
egne børn under 18 år. 

Kontakt 70 25 00 00 – for medlemsnummer eller spg. om medlemskab.

Praktiske oplysninger

Sted
Skanderborg Kulturhus
Parkvej 10
8660 Skanderborg
Kontaktperson
Bente Hollerup
bksekretaer-midt@hjerteforening.dk