<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Midt

Generalforsamling og krea-hygge Region Midt

Kære medlemmer i Region Midt.

Bestyrelsen i Region Midt indbyder hermed til den årlige generalforsamling, som finder sted lørdag 5. marts 2022 kl. 14.00 i Skanderborg Kulturhus, Parkvej 10, 8660 Skanderborg. 

Bemærk, at vi beder om tilmelding senest 27. februar af hensyn til forplejning – se længere nede. 

OBS: der er krav om gyldigt coronapas ved alle arrangementer i Hjerteforeningen og dermed også til dette arrangement. Coronapas tjekkes v. ankomst. 

Efter generalforsamlingen byder vi på kaffe, the, saft og kage, og der er mulighed for at lave forskellige kreative ting, bl.a. påskepynt. Der er også mulighed for en kort gåtur hen til den nye legeplads “Sløngel Pladsen”, der er inspireret af Ole Lund Kirkegaards finurlige univers.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent 
  • Valg af referent  
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab 2021 til orientering  
  • Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest lørdag 19/2 på bkformand-midt@hjerteforening.dk)
  • Valg af bestyrelse  
  • Eventuelt  

Vi beder om tilmelding senest 27. februar af hensyn til forplejning, og I bedes sende jeres tilmelding inkl. medlemsnummer samt antal voksne og børn under 18 år til bksekretaer-midt@hjerteforening.dk

Husk at bedsteforældre, andre pårørende og børn/unge fra 18 år skal have eget medlemsnummer og dermed sende egen tilmelding.

Medlemskab: “Personligt” = 1 voksen + evt. egne børn under 18 år eller “Par” = 2 voksne + evt.
egne børn under 18 år. 

Kontakt 70 25 00 00 – for medlemsnummer eller spg. om medlemskab.

OBS: der er krav om gyldigt coronapas ved alle aktiviteter i Hjerteforeningen, hvilket også gælder dette arrangement. Coronapas tjekkes af bestyrelsen ved ankomst.

Praktiske oplysninger

Sted
Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, 8660 Skanderborg
Priser
Alle medlemmer
0 kr.
Kontaktperson
Rikke Frost
BKformand-midt@hjerteforening.dk