<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Sjælland

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 11. februar 2023

Grønnegades kasserne gammel Ridehus.

efter fastelavnsfesten afholdes der generalforsamling som skal indkaldelse til senest 3 uger før afholdelsen dvs. 21. januar.

forslag til dagsorden skal sendes til formanden [email protected] senest 2 uger før dvs. senest 28. januar

endelig dagsorden skal være klar senest 1 uge før dvs. 4. februar

 

dette er en foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

 

på valg er

Jane Terkelsen          (bestyrelsesmedlem)

Palle Hansen             (kasserer)

Henrijette Ahm         (Næstformand)

Michael Ahm            (bestyrelsesmedlem)

både Kim og Dan er på valg   (suppleanter)

 

Praktiske oplysninger

Sted
Grønnegades kasserne
Grønnegade 10
4700 Næstved
Priser
0,00
0,00 kr.
Kontaktperson
Lillian Riber Rasmussen
BKformand-sjaelland@hjerteforening.dk
+4540299575