<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Sjælland

Generalforsamling Region Sjælland

Kære medlem af Hjerteforeningen, Børneklubben Region Sjælland

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Søndag den 7. marts kl. 14.30

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse (4 bestyrelsesmedlemmer +1-2 suppleanter)

På valg er:

Claus Kolbe Tange (ønsker IKKE genvalg) Henrijette Ahm (modtager genvalg)

Palle Hansen (modtager genvalg) Jane Terkelsen (modtager genvalg)

  1. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på mail til formand Lillian Riber Rasmussen BKformand-sjaelland@hjerteforening.dk

Alle kan stille op til bestyrelsen, men kun medlemmer der kan stemme, dog vil det være ønskeligt at bestyrelsen er medlemmer af Hjerteforeningen Børneklubben, man kan evt. melde sig ind efterfølgende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig på mail senest Lørdag den 6. marts kl.!4.00.

Efterfølgende modtager du et link via mail.

Mødet forventes at vare max 1 time.

BKformand-sjaelland@hjerteforening.dk

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i børneklubben, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

 

Vi håber at møde dig virtuelt den 7. marts

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen, Børneklubben Region Sjælland

Praktiske oplysninger

Sted
Online
Datoer
Søndag 7. marts 2021 kl. 14:30
Kontaktperson
Lillian Riber Rasmussen
bkformand-sjaelland@hjerteforening.dk