<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Genneralforsamling 27. februar 2019

Skrevet fredag d. 8. februar 2019

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Hjerteforeningens Motionsklub Børkop
Onsdag d. 27.februar 2019 Kl.18 Gårslev hallens mødelokalet 1’sal
Vi starter med spisning, derefter generalforsamlingen.
Dagsorden:

1:Valg af dirigent

2:Bestyrelsesberetning om det forløbne år

3:Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4:Rettiddig indkomne forslag fra medlemmerne

5:Valg af bestyrelses medlemmer, samt valg af suppleanter
• På valg er: Søren Skou – Evert Nass – Niels Skou Nielsen.
• Valg af suppleanter, nuværende: Hanne Skou – Bjarne Lau
6:Valg af revisor: nuværende, Birthe Johansen
• Valg af revisor suppleant, nuværende Hanne Sindal Nielsen.
7: Valg til udvalg.
• Jule Frokost
• Weekend tur
8:Eventuelt
Landsindsamling søndag d.28. april 2019

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Med hensyn til bestilling af mad, skal tilmelding ske:senest søndag d.24 februar 2019

husene@ymail.com eller. tlf.30302890,
eller nassnielsen@profibermail.dk tlf 21767801