<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

PÅRØRENDEDAGEN

Skrevet mandag d. 1. oktober 2018

TEMA: DEN GODE AFLASTNING
Sæt kryds i kalenderen – meld dig til i dag!
Til Pårørendedagen 2019 sætter vi fokus på afl astning, så pårørende med god samvittighed kan
få en pause fra de daglige omsorgsopgaver.
Undersøgelser viser, at pårørende, der hjælper deres nærtstående i mange timer hver dag og/eller
i rigtig mange år i træk, er i høj risiko for at brænde ud. Gode, trygge afl astningstilbud er derfor
helt centrale for pårørendes helbred og trivsel. Desværre er mange pårørende uvidende om de
forskellige afl astningsmuligheder, og andre er kritiske overfor den afl astning, de får tilbudt af
kommunen. Det må kunne gøres bedre, men hvordan?
Med inspiration fra indland og udland, fra politikere og praktikere og pårørende stiller vi på
Pårørendedagen 2019 skarpt på, hvad der kendetegner den gode afl astningsløsning.

Pårørendedagen 2019 – invitation