<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2017

Link til referat: HJF Generalforsamling 2017

Link til regnskab: HjF Generalforsamling 2017 Regnskab

Formandens beretning 21. februar 2017

Siden vores seneste generalforsamling den 15. marts 2016 er der sket nogle forandringer i Hjerteforeningen både centralt og lokalt. Hjerteforeningen har udarbejdet nye vedtægter, hvilket bl.a. betyder, at hvor vi tidligere holdt generalforsamling hvert andet år, skal vi nu afholde generalforsamling hvert år. Vedtægterne fastlægger også, at en lokal bestyrelse består af 5-7 medlemmer, og at valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år med den ene halvdel af bestyrelsen på valg ét år og den anden halvdel på valg året efter. Dette er gjort for at sikre kontinuitet i bestyrelserne, hvor alle medlemmer tidligere var på valg ved hver generalforsamling. Det har heldigvis ikke været et problem i vores lokalforening – eller som det hed før de nye vedtægter – i vores lokalkomité. Her er bestyrelsen løbende blevet suppleret gennem opfordring til medlemmerne fra den siddende bestyrelse.

Der har i mange år været et nært samarbejde mellem Hjerteforeningen Ballerup og Hjerteforeningen Furesø, idet de to foreninger har haft fælles bestyrelse. Af praktiske årsager har der været en formand for hver af de to bestyrelser. Det valgte vi at organisere anderledes efter seneste generalforsamling, hvor der blev valgt én formand for samlede bestyrelse og to næstformand med baggrund i henholdsvis Ballerup og Furesø. Det var en stor glæde og hjælp for mig som nyvalgt formand, at begge de to tidligere formænd, Jytte Sørensen, Ballerup, og Jørgen Flodin, Furesø, valgte at blive i bestyrelsen – en kæmpe tak for det. Både Jytte og Jørgen har dog nu efter flere års vedholdende og ihærdigt arbejde valgt at trække sig helt fra bestyrelsesarbejdet – så der skal lyde endnu en stor tak for deres mangeårige, engagerede indsats.

Hjerteforeningen har i 2016 haft en medlemsfremgang på ca. 6.350 medlemmer, så den nu tæller 143.350 medlemmer og dermed fortsat er Danmarks næststørste patient-organisation. Lokalt var vi ved årsskiftet i alt 2627 medlemmer i vores område med 1193 medlemmer i Furesø og med 1434 medlemmer i Ballerup.

I det forløbne år har vi i Hjerteforeningen Ballerup/Furesø ud over de månedlige bestyrelsesmøder haft gang i en hel række aktiviteter – både gamle og nye. Af de gamle aktiviteter skal specielt nævnes stavgang, som Jytte gennemfører hver søndag – og jeg mener Hver søndag.

Herudover arrangerede Jytte en travetur med naturvejleder den 14. juni i området ved Jonstrupvang. Det var en hyggelig og informativ tur, men desværre var vejret ikke helt på vores side den dag.

Vanen tro har vi gennemført blodtryksmålinger i de 5 Matas forretninger i området i forbindelse med ’Elsk Hjertet Kampagnen’ i september måned. Furesø Kommune afholdt derudover den 2. september ’Sundhedsdag’, hvor vi deltog med blodtryksmåling og steptest, og den 26. september deltog vi igen med blodtryksmåling i Ballerup Kommunes ’Sund hele livet’.

På et godt forarbejde af Lene Christensen kunne vi 2 gange i foråret og 2 gange i efteråret byde velkommen til et arrangement, hvor deltagerne lærte om hjertemassage og om hjertestarter – det var ikke bare passiv indlæring – deltagerne fik selv lejlighed til at give hjertemassage på prøve-dukker, og vi udleverede en ’Mini Anne’ til hver af deltagerne. Det virkede meget befriende at få afmystificeret brugen af en hjertestarter.

På foredragssiden gennemførte vi det traditionelle foredrag i auditoriet på Herlev Hospital; denne gang den 26. oktober med overlæge, dr. med. Jens Kastrup, som engageret talte om ’Stamcellers betydning for hjerte-kar-sygdomme’ baseret på sit arbejde som leder af Stamcelle afdelingen på Rigshospitalet.

Tidligere på året i juni måned fortalte overlæge Jens Friis om ’At rejse med hjertesygdom’ på Satellitten i Værløse. Begge disse foredrag var pænt besøgt.

Og nu til de nye aktiviteter.

2016 var det første år, hvor Hjerteforeningen lavede en landsindsamling. Der blev på landsplan indsamlet 3,25 mio. kr., og her bidrog Hjerteforeningen Ballerup/Furesø med ca. 83.000 kr., plus hvad der kom ind via betalinger med mobiltelefonen; disse betalinger ikke kunne registreres på den enkelte lokalforening. Der blev gået 81 ruter ud fra 5 indsamlingssteder. Det resultat håber vi at kunne gøre meget bedre i år – den 30. april – og ved frokosttid i dag var der allerede tilmeldt 41 indsamlere og 5 koordinatorer.

I oktober sidste år blev Ballerup/Furesøs første Hjertecafé for hjertepatienter og pårørende afholdt i Farum Kulturhus. Furesøs borgmester Ove Bondo Christensen deltog i opstarten, men desværre deltog kun få mennesker. Siden er der afholdt Hjertecafé 3 gange og altid den første onsdag i måneden. Mødestedet er i mellemtiden flyttet til Satellitten i Værløse, og vi kan med stor glæde melde, at der ved seneste Hjertecafé for små 3 uger siden var ca. 30 deltagere. Ved Hjertecafé holdes et indlæg, som vi mener, har interesse for hjertepatienter, og der er efterfølgende mulighed for, at de fremmødte kan udveksle erfaringer indbyrdes over en kop kaffe. Primus motor for denne aktivitet var og er Lene Christensen med god assistance fra Inger Hansen og Pernille Stuhr.

De seneste måneder har Knud Christensen med god assistance fra Henrik Mogensen og Palle Nilsson arbejdet på at få rammerne for et hjertemotionshold på plads. Der skulle søges § 18 tilskud hos Ballerup Kommune, der skulle laves aftaler med den centrale del af Hjerteforeningen, der skulle findes en instruktør, og ikke mindst skulle der findes og reserveres lokaler. Alt dette er kommet på plads, og det er dejligt at se, at indsatsen er blevet vel modtaget – hjertemotionsholdet er allerede fyldt op, og endnu flere har vist interesse i at deltage i den ugentlige træningstime de næste 16 uger. Hjertemotionen starter igen efter sommerferien med nye 16 træningstimer.

Ud over kurser i måling af blodtryk og regnskabsføring, har Hjerteforeningen sidste år startet en række ledelseskurser for frivillige formænd og næstformænd. Ballerup/Furesø var heldige at komme med på det første hold, hvor Palle Nilsson og undertegnede tilbragte en weekend med ca. 40 ligesindede. Kursus weekenden bliver fulgt op med erfaringsudvekslingsmøder mellem deltagerne, hvilket i høj bidrager til at gode ideer hurtigt spredes og eventuelle misforståelser hurtigt rettes. Alt sammen i den positive ånd, som er så nødvendig for at få et frivilligt arbejde til at fungere, og som gør det rart at være en del af det.

Hertil kommer, at Hjerteforeningen har afholdt 3 formandsmøder, et repræsentantskabsmøde og to regionsmøde, som forskellige medlemmer af bestyrelsen har deltaget i.

Tilbage til det lokale, hvor vi det seneste år har forsøgt at gøre mere ud af vores hjemmesider, hvor vi bl.a. løbende opdaterer med de nært forestående aktiviteter. Samtidig sender vi mails ud til de af vores medlemmer, som har en mail-adresse. I øjeblikket har vi registreret mailadresser for godt 40 % af vores medlemmer, og det tal håber vi at få højere op, da vi desværre må anse muligheden for at sende sædvanlige breve som både for dyr og besværlig i forhold til de informationer, vi gerne vil give vores medlemmer.

Når vi så ser fremad, er vi i den situation, at udover Jytte og Jørgen har yderligere 2 af bestyrelsens nuværende 9 medlemmer valgt at træde ud af bestyrelsen. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til også at takke Inger Hansen og Pernille Stuhr for de mange timer, de har lagt i Hjerteforeningen. Jeg håber, at alle 4 afgående bestyrelsesmedlemmer fortsat vil bevare kontakten og måske give en hjælpende hånd i ny og næ.

Nu er jeg selv på genvalg, og hvis det skulle lykkes at blive genvalgt, vil jeg se frem til et fortsat godt samarbejde i bestyrelsen – mellem såvel nyvalgte som nuværende medlemmer – og jeg vil takke alle i den nuværende bestyrelse for et meget positivt samarbejde i det forgangne år, hvor jeg synes vi har opnået nogle gode resultater.

Steen L. Finsen
Formand