<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Samarbejde med andre patientforeninger i Assens Kommune

Hjerteforeningen i Assens har en samarbejdsaftale med lokalafdelingerne for  øvrige patientforeninger. Samarbejdet tæller i øjeblikket:

  • Hjerteforeningen
  • Hjernesagen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Gigtforeningen
  • Osteoperoseforeningen

Samarbejdet indebærer blandt andet at foreningerne informerer alle brugere om hinandens arrangementer via egne kanaler og gennem fælles annoncering.

Det undersøges endvidere om et samarbejde med kommunen kan etableres – herunder brug af lokale til café.

Der afholdes lejlighedsvis fælles møder med henblik på aktiviteter m.m.