<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Assens

Indkaldelse til Generalforsamling i hjerteforeningen, Assens

Skrevet søndag d. 12. februar 2023

hjerteforeningen, Assens indkalder til generalforsamling

ONSDAG 15. MARTS KL 17:00

Sted: aktivitetscenteret Glamsbjerg Dærupvej 5. 5620 Glamsbjerg

Vi begynder mødet med et foredrag hvor Jette Hagen Hansen vil fortælle os om Familiefokuseret sygepleje, hvad vi ved at sygdom kan gøre og give af problemer i familien og nærmeste kreds samt give eksempler på psykiske reaktioner.
Der vil efter foredrag blive serveret pølsebod.
Derefter vil vi afholde generalforsamling jævnfør vedtægterne med følgende dagsorden
1. Valgt af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (formanden)
3. Regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag (som bedes sende til formanden på [email protected] senest den 13 marts)
5. Valg til bestyrelsen
På valg er : Troels Beck der modtager
genvalg. Annette Fredberg modtager ikke genvalg. John Fredberg modtager ikke genvalgt.
Alle er velkomne. Kun medlemmer kan stemme. Vi beder om tilmelding til bestyrelsesformanden: [email protected] af hensyn til frokosten

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Christian Eilstrup, formand