<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Allerød

Generalforsamling

Skrevet fredag d. 3. februar 2023

Onsdag den 1. februar holdt vi generalforsamling på Allerød Bibliotek.

23 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Førstepunkt på dagsordenen var valg af dirigent. Ebbe Andersen blev foreslået og valgt uden nogen modkandidat.

Ebbe takkede for valget og konstaterede, at alle formalia var overholdt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig., hvorefter han gav formanden ordet til at fremlægge bestyrelsens beretning.

Kurt Bjernemose – Formanden – beskrev hvilke informationer, der var udsendt i årets løb, og på hvilke medier, samt hvilke aktiviteter bestyrelsen  havde afholdt.

Kirsten Christiansen beskrev hvilke foredrag der var planlagt og afholdt i året, og at der havde været flot fremmøde til de 3 afholdte foredrag.

Grete Bjernemose beskrev vores nytårs march, hvor  der igen var flot fremmøde.

Lis Moll Andersen  og Grete gave en beskrivelse af hjertevenlig motions turene, hvor der er en ret fast gruppe og et fremmøde på 20 til 30 deltagere hver gang. Nogle af deltagerne fortsætter turene i de perioder, hvor hjerteforeningen ikke er arrangør. Rigtig flot.

Kurt fortalte dernæst om GåMed aktiviteterne på hjertestierne, hvor vi har et begrænset fremmøde, men turene fortsætter i 2023.

Stig Kargaard gav en kort information diabetesforeningens cykelture, som hjerteforeningen har været medarrangør af i flere år. Stig stopper som medarrangør, men turene fortsætter.

Kurt fortalte om GivLiv aktiviteterne. I Lynge var der blot tilmeldt 5 deltager til kurset, mens der var 14 deltager til kurset på Allerød Bibliotek.

Ebbe takkede for orienteringen, og spurgte om der var yderlige spørgsmål. Da det ikke var tilfældet blev, ordet givet til Ole Sommer – Kasserer – , som orienterede om foreningens regnskab og budget. Ole besvarede de enkelte spørgsmål til regnskab og budget.

Ebbe konstaterede, at da der ikke var indkommet nogen forslag, var næste punkt på dagsordenen valg til bestyrelsen.

På valg var Lilla Voss, Stig Kargaard, Kirsten Christiansen og Ole sommer. Alle var villige til genvalg og det blev de enstemmigt.

Kirsten var indtrådt i bestyrelsen i stede for Lis Moll Andersen, der var trådt ud.

Bent Yde Larsen blev genvalgt som suppleant og Susana Andersen blev nyvalgt som suppleant.

Kurt bød Susana velkommen i bestyrelsen og takkede til sidst Lis Moll Andersen for hendes virke i bestyrelsen og overrakte hende en erkendtlighed for indsatsen.

Under eventuelt var det ikke noget, så Ebbe sluttede generalforsamlingen med at give formanden ordet.

Kurt takkede de fremmødte for deltagelse og Ebbe for god dirigent indsats som han fik overrakt en erkendtlig for.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.