<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og Generalforsamling

Skrevet søndag d. 2. februar 2020

Torsdag den 30 januar afholdt vi i den store sal på Allerød Bibliotek foredrag fra kl. 19 til 20 og generalforsamling fra kl. 20 til 21 .

Laboratorietekniker Britta Ege Christensen gav et meget interessant foredrag om ICD pacemakere og holdt i et sprog så alle kunne følge med.

Præsentationen kan ses her 2020 PM og ICD foredrag

   

I pausen imellem foredrag og generalforsamling bød vi på et glas drikkelse samt Heidis knækbrød, ligesom der var rig mulighed for at få / købe Hjerteforeningens publikationer.

Generalforsamlingen blev afviklet godt styret af dirigenten Ebbe Andersen.

De enkelte fortalte om de aktiviteter de havde være ansvarlig for i 2019.

Grete fortalte om Nytårs marchen

Lis og Grete fortalte om Hjertesund motion i skoven

Lis og Ole fortalte om Giv Liv kurser samt Hjertelungeredning 

Stig fortalte om cykelturene sammen med Diabetesforeningen 

Lene gave en beretning om Yoga og foredrag. 

Ole fortalte om Hjerteforeningens Landsuddeling 

Kirsten og Lis fortalte om Aktiv Fritid samt Allerød på kryds og tværs. 

Efter at Lilla havde beskrevet vores informations aktiviteter forklarede hun kort om vores kommende aktiviteter. 

Ole fremlagde regnskabet til orientering, og det blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Der var ingen forslag til behandling, så det sidste punkt blev valg til bestyrelsen.

Ved valget var der genvalg til Lis Moll Andersen, Heidi Jensen samt Grete Bjernemose til bestyrelsen og til Kirsten Christiansen som suppleant. Kurt Bjernemose blev nyvalgt til bestyrelsen og Bent Yde Larsen blev nyvalgt som suppleant.

Da Lene Lefland havde valgt af udtræde af bestyrelsen, takkede Lilla hende for hendes store indsats. 

 

Lilla lukkede genralforsamlingen og takkede Ebbe for vel udført dirigentjob.