<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Allerød

Foredrag med Kim Wadt Hansen

Skrevet torsdag d. 11. november 2021

Onsdag den 10. november gav læge og ph.d Kim Wadt Hansen os et rigtig godt og interessant foredrag bygget over de resultater han og hans kolleger har opnået i deres forskning.

Forskningens formål var at forsøge at klarlægge den indvirken ens fysiske aktivitetsadfærd har på sandsynligheden for pludselig død efter blodprop i hjerte.

Fysisk aktivitet er af WHO defineret som enhver kropslig aktivitet foretaget af skeletmuskulaturen under forbrug af energi. Fysisk aktivitet er således al aktivitet der indebærer at skeletmuskulaturen arbejder.

Konklusionen af forskningen blev, at selv let motion har en positiv effekt.

I forskningen blev der arbejdet med 4 typer af motion, med følgende anbefalinger.

  1. Inaktivitet:  Eksempelvis stillesiddende arbejde som læsning og TV kikkeri bør minimeres mest muligt
  2. Let aktivitet:  Eksempelvis let gang og alm. husholdningsarbejde udført løbende igennem hele dagen giver ca. 21% reduktion.
  3. Moderat aktivitet:  Eksempelvis rask gang, havearbejde, støvsugning og golf udført mindst 150 minuter hver uge giver ca. 33% reduktion.
  4. Hård aktivitet:   Eksempelvis løb, svømning, hårdt havearbejde og tennis udført i mindst 75 min hver uge giver ca. 45% reduktion

Resultatet er at moderat til hård fysisk aktivitet giver en reduktion i sandsynligheden for pludselig død af blodprop i hjertet på mere end en tredjedel i forhold til inaktivitet, og at selv let fysisk aktivitet reducerer risikoen, nemlig  med en femtedel.

Efter foredraget var der god spørgelyst, og vi sluttede af med en lille glas og nogle af Heidis kager.

Kim Wadt Hansens præsentation kan ses her: PowerPoint Kim Wadt Hansen foredrag nov 2021