<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Allerød

Generalforsamling 2024

Onsdag den 7. februar 2024 kl. 20.00

i Allerød Biblioteks Store Sal

Dagsordenen er følgende:

 1.    Valg af dirigent
 2.    Bestyrelsens beretning
 3.    Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4.    Behandling af indkomne forslag – skal være indsendt til bestyrelsen senest 24.januar 2023.
 5.    Valg af bestyrelse
  1. På valg er:
   1. Bestyrelsesmedlem Grete Bjernemose
   2. Bestyrelsesmedlem Kurt Bjernemose
   3. Bestyrelsesmedlem Heidi Jensen
   4. Bestyrelses suppleant Bent Yde Larsen
   5. Bestyrelses suppleant Susana Andersen
 6.    Eventuelt

Alle er velkomne, men til generalforsamlingen har kun medlemmer af Hjerteforeningen stemmeret.  

Efter generalforsamlingen serveres lidt at spise.

Hvis man ønsker at deltage i spisning skal man tilmeldes sig på [email protected] senest den mandag den 5. februar.

Inden generalforsamlingen har vi foredrag om Hjerteforeningen , se særskilt omtale af dette. 

Praktiske oplysninger

Sted
Salen i
Allerød Bibliotek
Skovensvej 4
3450 Allerød
Kontaktperson
Kurt Bjernemose
kurt@bjernemose.dk
+4540450206