<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Allerød

Generalforsamling 2023

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 20.00

i Allerød Biblioteks Store Sal

Dagsordenen er følgende:

 1.    Valg af dirigent
 2.    Bestyrelsens beretning
 3.    Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4.    Behandling af indkomne forslag – skal være indsendt til bestyrelsen senest 18.januar 2023.
 5.    Valg af bestyrelse
  1. På valg er:
   1. Bestyrelsesmedlem Ole Sommer
   2. Bestyrelsesmedlem Lilla Voss
   3. Bestyrelsesmedlem Stig Kargaard
   4. Bestyrelsesmedlem Kirsten Christiansen
   5. Bestyrelses suppleant Bent Yde Larsen
 6.    Eventuelt

Til generalforsamlingen har alle medlemmer af Hjerteforeningen stemmeret.  

Inden generalforsamlingen har vi foredrag om Hjertesvigt ved Læge  Ph.d. Anders Nissen Bonde , se særskilt omtale af dette. 

Bestyrelsen er vært ved et mindre traktement efter foredraget og inden generalforsamlingen

Praktiske oplysninger

Sted
Allerød Bibliotek og Kulturhus
Skoven 4
3450 Allerød
Kontaktperson
Kurt Bjernemose
alleroed@hjerteforening.dk
40450206