<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Allerød

Generalforsamling 2022

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 20.00

i Allerød Biblioteks Store Sal

Dagsordenen er følgende:

 1.    Valg af dirigent
 2.    Bestyrelsens beretning
 3.    Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4.    Behandling af indkomne forslag – skal være indsendt til bestyrelsen senest 12. januar 2022
 5.    Valg af bestyrelse
  1. På valg er:
   1. Bestyrelsesmedlem Kurt Bjernemose
   2. Bestyrelsesmedlem Grete Bjernemose
   3. Bestyrelsesmedlem Lis Moll Andersen
   4. Bestyrelsesmedlem Heidi Jensen
   5. Bestyrelses suppleant Kirsten Christiansen
   6. Bestyrelses suppleant Bent Yde Larsen
 6.    Eventuelt

Til generalforsamlingen har kun medlemmer af Hjerteforeningen stemmeret.  

Inden generalforsamlingen har vi foredraget  “Kurven fuld af hjertesundhed”, se særskilt omtale af dette, og her er alle velkomne. 

Bestyrelsen er vært ved et mindre traktement efter foredraget og inden generalforsamlingen hvis corona situatione tillader dette.

HUSK at medbringe dit gyldige CORONAPAS, da der p.gr.a Coronasituationen kræves et gyldigt CORONAPAS for at deltage!

Praktiske oplysninger

Sted
Allerød Bibliotek
Den store Sal
Skovensvej 4
3450 Allerød
Kontaktperson
Kurt Bjernemose
kurt@bjernemose.dk
40450206