<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Aarhus – bestyrelsens beretning 2020

Skrevet tirsdag d. 16. februar 2021

Vi vil synliggøre foreningen og dens tilbud til medlemmerne i Aarhus, noget der efterhånden gerne skal resultere i flere medlemmer, for de er vigtige for foreningens økonomiske og sundhedspolitiske gennemslagskraft (ca. 6.500 medlemmer).

De aktiviteter, vi har haft gang i, er

  • Motion
  • Genoptræning
  • Sommeraktiviteter
  • Giv Liv kurser

Motion og genoptræning med fysioterapeuter som instruktør blev tilbudt i Globus 1 – alt 4 hold udbudt- og 2 genoptræningshold blev udbudt i Folkesundheds lokaler i Ceresparken. Holdene er med tilmelding og betaling, hvor medlemmer af Hjerteforeningen Aarhus betaler en lavere pris end andre deltagere. Desuden har der været 5 gratis hold sideløbende hold i Mindeparken og Frederiksbjerg Bypark fra foråret hen over sommeren til nedlukningen i november. Dertil kom gratis udendørsmotion i form af gåture i Risskov og på hjertestierne omkring Egå og Årslev Engsø.

Sommeraktiviteter I juli og august tilbød vi samlingssteder til medlemmerne, hvor de kunne møde andre og få en snak om løst og fast. Bestyrelsens medlemmer fordelte sig på fem forskellige steder i byen, hvor de stillede op en gang om ugen med håndsprit og køligt drikkevand for at tage imod og lægge op til samtale. Der kom ganske få, og vi havde fået penge fra kommunens ensomhedspulje til initiativet. De blev ikke brugt allesammen, til gengæld kunne vi tilbyde endnu flere gratis udendørshold i motion. Vi supplerede desuden med at slutte os til FO-Aarhus’ og Kommunens ”Sommer sammen”, som vi indbød til i medlemsmail og annonce.

Giv Liv kurserne har været et vigtigt tilbud til borgerne i Aarhus, lige ind til Corona standsede dem i marts. De blev drevet af vores energiske, frivillige instruktør, der i året før nedlukningen have gennemført over 80 kurser, som er gratis for deltagerne. De kommer næppe i gang igen før til efteråret, hvor der også igen bliver tilbudt gratis instruktøruddannelser. Giv Liv kurserne varer en halv time og koncentrerer sig om hjerte-lunge redning under overskriften 30 tryk 2 pust.

Hjerteforeningen har pålagt sig selv endnu strammere corona-restriktioner end myndighederne frem til 1. september, fordi de fleste af vores medlemmer pr. definition er særligt udsatte, og ud over motion, har vi andre aktiviteter i støbeskeen:

  • Madhold – Vi var parat til at sætte et madhold i køkkenet i gang hos Folkesundhed i Ceresparken, men det blev annulleret af forårets-lock-down sidste år.
  • Højskole – Vi havde også planlagt et Hjertehøjskoleophold på Saxild Strand. Måske bliver det muligt at tilbyde noget i efteråret, ellers bliver det i foråret 2022.
  • Indendørs hjertecaféer – Vi havde booket lokaler til at lave indendørs Hjertecaféer sidste efterår. Hjertecafé kaldes de, fordi det skal være et sted, hvor man kan dukke op uden dagsorden og reservation for at få sig en snak med andre i samme situation. Vi havde booket lokaler, men de måtte opgives i efterårets lockdown.