<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Aabenraa

Generalforsamling 2024 – den 12. marts 2024 på Folkehjem

Indkaldelse til Generalforsamling 2024 [udgivet 03-02-2024  her på hjemmesiden ]

Tirsdag, den 12.3.2024 Kl. 18.30

Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskaber til orientering

Foredrag:

Spis din krop i topform
Vi zoomer ind på at få dækket alle kroppens behov med sund og lækker traditionel dansk mad.

Diætist Malene Iskov

4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse.
6.Valg af 2 suppleanter
7. Nye opgaver – til inspiration
8. Eventuelt

Følgende er på valg i bestyrelsen: Erik Bøjesen, Jutta Drath, Kirsten Jürgensen, Torben Møller. Suppleanter: Aase Norup (modtager ikke genvalg), Nina Rask.

Undervejs ved generalforsamlingen er Hjerteforeningen vært ved en forfriskning – kaffe/brød.

Tilmelding ses meget gerne pga. bestilling af kaffe/brød. inden den 8.03.2024 på mail [email protected] eller på telefon 20 2000 36 brug gerne sms.

I vedtægterne §4 Stk.3 står: Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato.

Læs mere her

Praktiske oplysninger

Sted
Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa
Priser
Voksen
0 kr.
Kontaktperson
Erik Bøjesen
hjfaabenraa@gmail.com
20200036