<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af generalforsamlingen for Hjerteforeningen Aabenraa,den 2. marts 2021 kl. 19.00 & konstituerende bestyrelsesmøde

Skrevet søndag d. 7. marts 2021

Referat af generalforsamlingen for Hjerteforeningen Aabenraa, der blev afholdt digitalt tirsdag den 2. marts 2021 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse – på valg er Frands Andersen, Felsted (modtager genvalg)
  6. Valg af suppleanter – på valg er Hans Martin Poulsen, Aabenraa & Ejvind Pedersen, Stubbæk (modtager begge genvalg)
  7. Nye opgaver – til inspiration
  8. Eventuelt

Følgende er på valg: Frands Andersen, Felsted (modtager genvalg).

Suppleanterne på valg: Hans Martin Poulsen og Ejvind Pedersen (begge modtager genvalg).

Læs referat her

 

Referat af det digitale konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 2.3.2021 Kl. 20.15.

Deltagere: Jutta Drath, Erik Bøjesen, Torben Møller, Frands Andersen og Kirsten Jürgensen.

Referat: Kirsten Jürgensen

Læs referat her