<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Åbningsdag den 8. november, hvor fitnessudstyret for hjertemotionister i Kliplev tages i brug

Skrevet lørdag d. 2. november 2019

Invitation til

Åbningsdagen den 8.november er der åbent hus mellem 9-11.00, hvor fitnessudstyret for hjertemotionister sponseret af Velux Fonden og støttet af §18 midler fra Aabenraa kommune, tages i brug i Kliplev.

De nye motionsmaskiner, der længe har stået på ønskesedlen hos ”Motionsinitiati-vet for hjertepatienter” i Kliplev Hallen er på plads den 8. november, hvor vi holder åbent hus fra kl. 9.00 til 11.00. Her er det også muligt at se og prøve det nye udstyr.

Hermed er ønsket gået i opfyldelse, og hjertemotionisterne kan endelig få gavn af det nye motionsinventar, der er placeret i Kliplev Hallen.
Her geografisk midt i Aabenraa Kommune, skal det understøtte motionsbehovet for hjertepatienter samt deres pårørende og skabe en større variation og kapacitet i ud-buddet af motionsmuligheder.

Der vil være hjertemotionister til stede, der i løbet af formiddagen vil modtage inspi-ration og vejledning af fysioterapeut Sisse Berner i brugen af det nye udstyr.

Hjerteforeningen Aabenraas formand Jutta Drath vil officielt indvie det nye fitness udstyr, og der vil være en lille forfriskning til deltagerne ved åbningen. Pressen er meget velkommen til at deltage i selve åbningen, hvor vi vil vise de nye motions-redskaber frem og fortælle lidt om hjertemotionisters muligheder for motion i tryg-ge rammer.

”Hjerteforeningen Aabenraa støtter sine motionsgrupper og sørger for, at de får fag-lige input fra fysioterapeut,” siger formanden for Hjerteforeningen Aabenraa Jutta Drath. ” Det er flot, at dette initiativ bliver støttet og anerkendt, hvilket vi er meget glade for.”

Støtten fra Velux Fonden på kr.50.000 er en anerkendelse af den aktive frivillige indsats i en moden alder af Torben Møller, Verner Flindt, Jørn Sørensen og Erik Bø-jesen. De har er søgt om midler til fitness udstyr, der specielt understøtter ældre hjertepatienters egne motions muligheder og behov. For at få det samlede pro-jekt til at hænge sammen er der desuden søgt og bevilget støtte fra de kommunale §18 midler på kr.20.000 i Aabenraa Kommune.

 

Aabenraa 24.102018